02-chongqing

Chongqing Airport T3, China, Electric Fever (Sonepar China)